The 6th Thai – German Dental Congress

ภาพบรรยากาศ ในงาน The 6th Thai – German Dental Congress งานประชุมวิชาการทางทันตกรรม นานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (Private Dentist Association of Thailand – PDAT) ร่วมกับสมาคม The German Society for Dental Implantology (DGOI) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2566 ณ โรงแรม ดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ งานนี้ถือว่าเราได้รับการต้อนรับจากคุณหมอทั่วประเทศไทยอย่างดีเช่นเคยค่า