BIS 2022

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการทางทันตกรรม ระดับนานาชาติ BIS 2022 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย (TADI) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา โดยงานนี้เป็นงานประชุมและแสดงสินค้าทางด้านทันตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ รวมกว่า 800 คน บริษัท นีโอไบโอเทค ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์รากเทียมชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากการเข้าร่วมงานนี้เป็นอย่างมาก