Skip to content

รากเทียม รุ่น
IS-III Active

IS-III Active รากเทียมที่ถูกออกแบบโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความเสถียรเบื้องต้นอย่างสูงสุด (initial stability) และช่วยให้การ osseointegration รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเกี่ยวกับ  พื้นผิวแบบ S.L.A. และ การออกแบบรูปร่างของรากเทียม
คุณสมบัติของรากเทียม IS-III Active

ไบโอซีล (BIO SEALING)

ไบโอซีล (BIO SEALING) ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูก โดยการออกแบบร่องขนาดเล็ก (Microgroove design) ในส่วนด้านบนของรากเทียม ช่วยเพิ่มการปิดผนึกของเหงือกหรือเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue) จึงป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก

 

STRONGER CONNECTION

ความหนาของขอบรากเทียมที่เพิ่มขึ้น ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างรากเทียมและกระดูกที่แข็งแรงมากขึ้น โดยรักษาความหนาในการเชื่อมต่อให้มากกว่า 3 มม.

0.9mm PITCH

PITCH ที่มีขนาด 0.9มม. ช่วยลดการบีบอัดของกระดูก ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ Osseointegration

WIDER CUTTING EDGE

Wider cutting edge ขอบตัดที่กว้างขึ้น และพื้นผิวที่ขยายใหญ่ขึ้น ช่วยเสริมความแข็งแรงในการยึดของรากเทียมในขั้นต้น และช่วยให้ทันตแพทย์สามารถจัดวางรากฟันเทียมได้มั่นคงยิ่งขึ้น

ชุดเครื่องมือสำหรับปักรากฟันเทียมรุ่น IS-III Active

Master Kit​

Neo Master Kit ชุดเครื่องมือปักรากเทียม ที่รองรับการใช้งานร่วมกับรากเทียมนีโอไบโอเทค ได้ครอบคลุมทุกรุ่นในระบบ IS

Neobiotech Satisfaction to Dentists
No.1 Corporation

Innovative Dental Technology & Clinical Field (2019)
Selected by Korean Dentists